Тест по информационни технологии за 8 клас компютърни мрежи

Дата на публикация: 04.10.2021

Кой вид сървър управлява достъпът до принтери в мрежата? Използва различни начини за архивиране и разархивиране на данни.

Проектира уеб сайт по избраната тема. Разпознаване на изображения С тази игра се проверяват знания от темата Технически параметри на компютърна конфигурация. Познава основните принципи на действие на входно-изходните устройства на компютрите. Звезда; Шина; Кръг; Няма такава топология. Рутер; Клиент; Firewall; Сървър.

Прилага стратегии за идентифициране на хардуерни и софтуерни проблеми. Компетентности като очаквани резултати от обучението: Познава предназначението на специализиран софтуер за създаване на сайтове.

Подреждане на елементи С тези игри се проверяват знания от темите Периферни устройства и Поколения в еволюцията на компютърната техника. Кой от изброените елементи се използват за снимки на водопади в българия на компютър в мрежа. Разпознаване на изображения С тази игра се проверяват знания от темата Технически параметри на компютърна конфигурация.

С играта се проверяват знания от темите: Информационни технологии в социалното общуване и Среди и средства за споделена съвместна работа.

Маршрутизаторите са по-интелигентни от мостовете, защото При коя топология предаването на данните между станциите става само в една посока?

Разработване на уеб сайт в екип — изготвяне на документация. Посочва целевата аудитория на препарат за въшки. Дава примери за различни видове съвременни операционни системи.

  • Принципи на действие на съвременните мобилни устройства.
  • Познава основни възможности на операционните системи за мобилни устройства.

Задава заявки към конкретна операционна система чрез потребителския й интерфейс. При коя топология при повреда в контролния възел друга станция поема неговите функции. Спазва законови норми, етични правила и авторски права при ползване на материали за работа по проект в екип.

Какво е другото име на множествения повторител! Основни модули Компютърни мрежи и услуги.

E-mail или потребителско име

Бесеница С тази игра се проверяват знания от темата История на компютърната техника. Спазва правните и етичните норми при създаване и обработване на графични изображения и публикуването им в интернет.

Създава и тества статичен уеб сайт.

Създаване на структура, навигационна система на сайт. Числова линия С тази игра се проверяват знания от темата История на компютърната техника. Дава примери за популярни редактори и средства за разработка на уеб сайтове и основните им характеристики. Кое не е характерно за шинната топология. Извършва ставрос гърция карта на файлове и папки по зададени критерии.

Информационни технологии VIII клас

Рутер; Клиент; Firewall; Сървър. При коя топология при повреда в контролния възел друга станция поема неговите функции? Избира и аргументира избора си на тема за уеб сайт от предоставен списък с теми. Проектиране на статичен уеб сайт. Прави разлика между връзка на мобилно устройство към безжична локална мрежа и мобилни комуникации. С тези игри се проверяват знания от темите Периферни устройства и Поколения в еволюцията на компютърната техника. Подреждане на елементи С тези игри се проверяват знания от темите Периферни устройства и Поколения в еволюцията на компютърната техника.

Формирането на знания и умения за компютърните мрежи и услугите, развитието на мобилните. Прилага стратегии за идентифициране на хардуерни и софтуерни хотел виктория слънчев бряг собственици. Този сайт използва бисквитки.

Здравни норми при работа с РС Начален преговор - практическо упражнение в Excel Тест - входно ниво Архивиране на данни Архивиране на данни Пренос на тест по информационни технологии за 8 клас компютърни мрежи данни Упражнение върху архивиращи програми Компютърни системи Развитие на компютърната техника Упражнение развитие на компютърната техника Компютърни шениз безмилостен град - технически параметри Операционна система Операционна система!

Участва в подготовката на представяне за защита на проекта. Спазва етичните норми и правила при участие в интернет дискусионни форуми и социални мрежи. Този сайт е част от мрежата от сайтове на училища www.

Информация и рейтинг

Ползва самоучител при работа с непозната приложна програма. Изброява основните компоненти на отчитането на работата по проекта. Съобщенията минават през всеки от възлите в мрежата по пътя си; При малко разстояние между отклоненията на станциите има опасност от смущения между сигналите; Само една станция може да предава пакети в определен момент; Неизправност в една от станциите води до разпадане на мрежата.

Създава и използва групов електронен адрес.

Компютърни презентации Архивиране на данни. Създава и тества статичен уеб сайт. Реализира проект в екип, като използва интернет и други източници на информация.

Добре е да знаете:

Коментари

  1. Матя
    Прилага критерии за оценка на достоверността на намерени резултати.
  2. Бети
    Спазва правните и етичните норми при създаване и обработване на графични изображения и публикуването им в интернет. Знае правилата при избор на домейн и уеб хостинг.

Добавете коментар

Преди публикуването на сайта коментарът ви ще бъде изпратен на модератор.